ประวัติ

                ชื่อ  นายประหยัด พิมพา
                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๗