เอกสารการจัดทำรายงานทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาระดับภาคการศึกษา‏

การตรวจราชการ ปี 2560-2561Designed by:

ศธภ.๑๐ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการเตรียมการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย อธิปัตย์ ภูมิทอง   

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการเตรียมการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมีคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยในส่วนของคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภาค 10 ประกอบด้วย นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานคณะทำงาน นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 10 เป็นรองประธานคณะทำงาน นายสถิตย์ ศิริธรรมจักร ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 10 นายธีรพงษ์ สารเสน ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ นายรอง ปัญสังกา ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย นายภิญญู ภูริศรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู นายประกอบ จันทรทิพย์ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นคณะทำงาน นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นคณะทำงานและเลขานุการ นายวรวุฒิ ดำขำ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และนางสาวชุลีวรรณ คามเขต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

>>>รูปภาพเพิ่มเติม<<<

 

ผังผู้บริหารระดับสูง

 

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


นายการุณ สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

นายสุรพงษ์ จำจด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร. ธีรพงษ์ สารเเสน

รองศึกษาธิการภาค 10

รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10

สถิติผู้เยี่ยมชม

319871
TodayToday8
YesterdayYesterday13
This WeekThis Week216
This MonthThis Month986
All DaysAll Days319871