เอกสารการจัดทำรายงานทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาระดับภาคการศึกษา‏

ฐานข้อมูลอาเซียนDesigned by:

person PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ???????? ???????   

 

บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

ดร.พีรศักดิ์  รัตนะ

ศึกษาธิการภาค 10

 

 

 

 

นางอนงค์ภัทร์  มาตรา

รองศึกษาธิการภาค 10

 

กลุ่มติดตามและประเมินผล

นายวิชัย แก้วคูนอก

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่ม

 

 

 

 

นางศิริพร  แสนกรุง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

นางจุฑารัตน์  วงศ์กาฬสินธุ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

นายดอน รูปสม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน

 

นางภัทรนิษฐ์  แดงสี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่ม

 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นางสุดใจ เหง้าเทศ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดร.สถิตย์  ศิริธรรมจักร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่ม

นางสาวนิตยา  อุ่นท้าว

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุวัทนา  พลางวัน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

กลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ

 

นายพัฒนศักดิ์  สกุลพันธุ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่ม

นายเอกพงษ์ จริงจิต

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

นายอธิปัตย์  ภูมิทอง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

 

พนักงาน ICT

 

กลุ่มอำนวยการ

นางอนงค์ภัทร์  มาตรา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่ม

นางสาวณัฐธยาน์  เทศศรีเมือง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นางสาวน้ำฝน  อรรคฮาด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายธวัชชัย  จันทร์ไตรรัตน์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

 

นางสาวกัลมสรณ์ วงศ์พิสมล

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางจินตนา ธงสี

นักจัดการงานทั่วไป

ลูกจ้างประจำ

 

นายวรพล  แสนโยธะกะ

พนักงานขับรถยนต์ ส 1

นายกิตติ  กลั่นไพรี

หนักงานพิมพ์ดีด ส 1

นายบุวัฒน์  ไชยคำจันทร์

พนักงานบริการ บ 2

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 01 ตุลาคม 2016 เวลา 18:31 น.
 

ผังผู้บริหารระดับสูง

 

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

นายสุรพงษ์ จำจด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ


ดร.พีรศักดิ์  รัตนะ

ศึกษาธิการภาค 10

 


ดร. สถิตย์ ศิริธรรมจักร

รองศึกษาธิการภาค 10

สถิติผู้เยี่ยมชม

293593
TodayToday14
YesterdayYesterday71
This WeekThis Week371
This MonthThis Month1420
All DaysAll Days293593