เอกสารการจัดทำรายงานทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาระดับภาคการศึกษา‏

ฐานข้อมูลอาเซียนDesigned by:

person PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ???????? ???????   

 

บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

นายสุรพงษ์ จำจด

ศึกษาธิการภาค 10

 

 

 

 

ดร. สถิตย์ ศิริธรรมจักร

รองศึกษาธิการภาค 10

 

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

นายวิชัย แก้วคูนอก

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

 

 

 

นางศิริพร  แสนกรุง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

นางจุฑารัตน์  วงศ์กาฬสินธุ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

นายดอน รูปสม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

 

นางภัทรนิษฐ์  แดงสี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่ม


 

นางภัทรนิษฐ์  แดงสี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายเอกพงษ์ จริงจิต

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

 

นางสุดใจ เหง้าเทศ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

นายอธิปัตย์ ภูมิทอง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นายพัฒนศักดิ์  สกุลพันธุ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายธวัชชัย  จันทร์ไตรรัตน์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวสุวัทนา  พลางวัน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นางสาวน้ำฝน  อรรคฮาด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่ม


 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ

นางอนงค์ภัทร์  มาตรา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวณัฐธยาน์  เทศศรีเมือง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นางสาวน้ำฝน  อรรคฮาด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


 

 

 

นางสาวกัลมสรณ์ วงศ์พิสมล

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางจินตนา ธงสี

นักจัดการงานทั่วไป

ลูกจ้างประจำ

 

นายวรพล  แสนโยธะกะ

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายกิตติ  กลั่นไพรี

หนักงานพิมพ์ดีด ส 3

นายบุวัฒน์  ไชยคำจันทร์

พนักงานบริการ บ 2

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2017 เวลา 11:51 น.
 

ผังผู้บริหารระดับสูง

 

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

นายสุรพงษ์ จำจด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ


นายสุรพงษ์ จำจด

ศึกษาธิการภาค 10

 


ดร. ธีรพงษ์ สารเเสน

รองศึกษาธิการภาค 10

สถิติผู้เยี่ยมชม

300389
TodayToday56
YesterdayYesterday50
This WeekThis Week56
This MonthThis Month2171
All DaysAll Days300389