เอกสารการจัดทำรายงานทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาระดับภาคการศึกษา‏

การตรวจราชการ ปี 2560-2561Designed by:

ขอรับทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย อธิปัตย์ ภูมิทอง   

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค  ๑๐ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกองทุน Mizuho Asian Fund

โดยธนาคาร Mizuho Bank,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์จะมอบทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

ให้แก่โรงเรียนในสังกัดความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ รวม ๕ จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย

เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลน

มีความทุรกันดาร และห่างไกลความเจริญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้แนบมาพร้อมนี้เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของ

กองทุน Mizuho Asian Fund  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการดำเนินการ ดังนี้

๑. กรุณาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบ และส่งใบสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกตามกำหนดเวลา

๒. การจัดส่งใบสมัครให้ส่งทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ฉบับสมบูรณ์ โดยตรงที่

สำนักงานศึกษาธิการภาค  ๑๐  เลขที่ ๑๐๐/๖  หมู่  ๔  ถนนนิตโย  ตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

๔๑๐๐๐ ภายในวันที่  ๒๐  มิถุนายน ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดเอกสาร

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 2017 เวลา 10:26 น.
 

ผังผู้บริหารระดับสูง

 

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


นายการุณ สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

นายสุรพงษ์ จำจด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร. ธีรพงษ์ สารเเสน

รองศึกษาธิการภาค 10

รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10

สถิติผู้เยี่ยมชม

329976
TodayToday9
YesterdayYesterday61
This WeekThis Week9
This MonthThis Month669
All DaysAll Days329976