เอกสารการจัดทำรายงานทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาระดับภาคการศึกษา‏

การตรวจราชการ ปี 2560-2561Designed by:

History PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ???????? ???????   

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

สำนักงานศึกษาธิการภาค10 ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช  2500  จากการริเริ่มโครงการพัฒนาการศึกษาส่วนภูมิภาค  ตั้งอยู่ที่อาคารราชินูทิศ  เลขที่  9  ถนนโพศรี  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช  2516  ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่กระทรวงศึกษาธิการออกเป็น  12 เขต กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อโครงการพัฒนาการศึกษาส่วนภูมิภาค  เป็นสำนักงานศึกษาธิการเขต 9  ในปีพุทธศักราช  2529  กระทรวงศึกษาธิการได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบใหม่เป็นเขตการศึกษา จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อใหม่

ให้สอดคล้องกับพื้นที่รับผิดชอบเป็น สำนักงานศึกษาธิการเขต  เขตการศึกษา  9   ในปีพุทธศักราช  2535 กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานในสำนักงานศึกษาธิการเขต  เขตการศึกษา  9 ใหม่จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อสำนักงานใหม่  ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานใหม่  เป็นสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา  9  และในปีพุทธศักราช 2535  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารสำนักงานใหม่  เนื่องจากอาคารสำนักงานหลังเดิม “อาคารราชินูทิศ”  จังหวัดขอใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี  ได้ที่สาธารณประโยชน์โคกหนองกุง  ซึ่งอยู่หลังโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารและโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารได้ครอบครองอยู่  เป็นที่ตั้งสำนักงานใหม่  จำนวน  15  ไร่  ต่อมาในปีพุทธศักราช  2545  รัฐบาลได้ปฏิรูประบบราชการใหม่และกระทรวงศึกษาธิการก็ได้รับการปฏิรูปโดยการยุบรวมหน่วยงานทางการศึกษา  ทำให้สำนักพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมถูกยุบเลิกไปตามพระราชบัญญัติปฏิรูประบบราชการ  ต่อมาในวันที่ 21 กันยายน พุทธศักราช  2547  ได้ตั้งชื่อใหม่ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ชื่อ "สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 7  และในวันที่ 11 ธันวาคม 2551  ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานใหม่จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 7  และในวันที่  27  กันยายน  2555  กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับเปลี่ยนโครงการสร้างการบริหารและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และต่อเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 รัฐบาลโดย พล.เอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งให้ปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงศึกษาโดย ม.44 เปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ก็ได้ปรับเป็นสำนักนังานศึกษาธิการภาค 10 จนถึงปัจจุบัน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2016 เวลา 09:43 น.
 

ผังผู้บริหารระดับสูง

 

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


นายการุณ สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

นายสุรพงษ์ จำจด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร. ธีรพงษ์ สารเเสน

รองศึกษาธิการภาค 10

รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10

สถิติผู้เยี่ยมชม

332404
TodayToday70
YesterdayYesterday97
This WeekThis Week167
This MonthThis Month530
All DaysAll Days332404