เอกสารการจัดทำรายงานทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาระดับภาคการศึกษา‏

การตรวจราชการ ปี 2560-2561Designed by:

person PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ???????? ???????   

 

บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

นายสุรพงษ์ จำจด

ศึกษาธิการภาค 10

ดร. ธีรพงษ์ สารแสน

รองศึกษาธิการภาค 10

 

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

นายวิชัย แก้วคูนอก

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

 

 

 

นางศิริพร  แสนกรุง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

นางจุฑารัตน์  วงศ์กาฬสินธุ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

นายดอน รูปสม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

 

นางภัทรนิษฐ์  แดงสี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่ม


 

นางภัทรนิษฐ์  แดงสี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายเอกพงษ์ จริงจิต

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

 

นางสุดใจ เหง้าเทศ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

นายอธิปัตย์ ภูมิทอง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นายพัฒนศักดิ์  สกุลพันธุ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

 

 

นางสาวสุวัทนา  พลางวัน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 


 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ

นางอนงค์ภัทร์  มาตรา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวณัฐธยาน์  เทศศรีเมือง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นายธวัชชัย จันทรไตรรัตน์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


 

 

 

นางสาวกัลมสรณ์ วงศ์พิสมล

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางจินตนา ธงสี

นักจัดการงานทั่วไป

ลูกจ้างประจำ

 

นายวรพล  แสนโยธะกะ

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายกิตติ  กลั่นไพรี

หนักงานพิมพ์ดีด ส 3

นายบุวัฒน์  ไชยคำจันทร์

พนักงานบริการ บ 2

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2017 เวลา 10:21 น.
 

ผังผู้บริหารระดับสูง

 

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


นายการุณ สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

นายสุรพงษ์ จำจด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร. ธีรพงษ์ สารเเสน

รองศึกษาธิการภาค 10

รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10

สถิติผู้เยี่ยมชม

332410
TodayToday76
YesterdayYesterday97
This WeekThis Week173
This MonthThis Month536
All DaysAll Days332410