เอกสารการจัดทำรายงานทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาระดับภาคการศึกษา‏

การตรวจราชการ ปี 2560-2561Designed by:

Role PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ???????? ???????   

อำนาจหน้าที่ บทบาท

 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงและบริบทของพื้นที่

2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง

3. จัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

5. ศึกษา วิเคราะห์ สภาวการณ์ทางการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง

6. ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษา

7. ดำเนินการในฐานะเป็นหน่วยฝึกอบรมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

8. เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในระดับภาค และกลุ่มจังหวัด

9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนภารปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2016 เวลา 09:38 น.
 

ผังผู้บริหารระดับสูง

 

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


นายการุณ สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

นายสุรพงษ์ จำจด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร. ธีรพงษ์ สารเเสน

รองศึกษาธิการภาค 10

รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10

สถิติผู้เยี่ยมชม

329973
TodayToday6
YesterdayYesterday61
This WeekThis Week6
This MonthThis Month666
All DaysAll Days329973