เอกสารการจัดทำรายงานทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาระดับภาคการศึกษา‏

การตรวจราชการ ปี 2560-2561Designed by:

Structure PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ???????? ???????   

โครงสร้างการบริหารงาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 แบ่งได้ดังนี้

 

1. กลุ่มอำนวยการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารจัดการองค์กร  การพัฒนาองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง งานเลขานุการสำนักงาน และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2. กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติราชการขององค์กร การบูรณาการการจัดการศึกษาในพื้นที่ งานเลขานุการคณะกรรมการ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3. กลุ่มติดตามและประเมินผล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  การประสานเครือข่าย การตรวจราชการและสนับนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ การเฝ้าระวังภัยพิบัติและรองรับสภาวะวิกฤต และรายงานสภาวการณ์ทางการศึกษา และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4. กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมงานวิชาการด้านการศึกษาแก่หน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  การส่งเสริมสนับสนุนแลพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา การส่งเสริมการประสานกิจกรรมทางการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการพัฒนาการศึกษา งานฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

5. กลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร  และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2016 เวลา 09:37 น.
 

ผังผู้บริหารระดับสูง

 

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


นายการุณ สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

นายสุรพงษ์ จำจด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร. ธีรพงษ์ สารเเสน

รองศึกษาธิการภาค 10

รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10

สถิติผู้เยี่ยมชม

339875
TodayToday1
YesterdayYesterday3
This WeekThis Week11
This MonthThis Month94
All DaysAll Days339875