สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดประชุมคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาธิการภาค 10 ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย รองศึกษาธิการจังหวัดเลย และรองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ โดยที่ประชุมมีมติเลือกประธานการประชุมได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เลขานุการคือศึกษาธิการภาค 10 ผลการกลั่นกรองการคัดเลือกนักเรียนทุน มทศ. จำนวน 8 ทุน ได้แก่ ลำดับที่ 1 ชื่อ-สกุล นักเรียน นางสาวกัญญารัตน์ ตะนัยรัตน์ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน ศรีธาตุพิทยาคม อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี ลำดับที่ 2 ชื่อ-สกุล นักเรียน นางสาวปริยา โบส์ถดอน จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน กุดบงวิทยาคาร อำเภอ โพนพิสัย จังหวัด หนองคาย ลำดับที่ 3 ชื่อ-สกุล นักเรียน นางสาวปิยะดา สำโรง จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน ชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอ เมือง จังหวัด เลย ลำดับที่ 4 ชื่อ-สกุล นักเรียน นางสาวพรสวรรค์ หุตาชัย จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน นาวังศึกษาวิช อำเภอ นาวัง จังหวัด หนองบัวลำภู ลำดับที่ 5 ชื่อ-สกุล นักเรียน นางสาวอักษราภัค รักชาติ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน โซ่พิสัยพิทยาคม อำเภอ โซ่พิสัย จังหวัด บึงกาฬ ลำดับที่ 6 ชื่อ-สกุล นักเรียน นางสาวสนันท์ธร อมฤกษ์ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน วังม่วงพิทยาคม อำเภอ สังคม จังหวัด หนองคาย ลำดับที่ 7 ชื่อ-สกุล นักเรียน นางสาวบุณยาพร เตนากุล จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน สตรีราชินูทิศ อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี ลำดับที่ 8 ชื่อ-สกุล นักเรียน เด็กหญิงสกุลกานต์ กลนาม จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน หนองสวรรค์วิทยาคาร อำเภอ เมือง จังหวัด หนองบัวลำภู

More>>

ศธภ.10 ประชุมเตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือฯ

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานตามโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและผู้รับผิดชอบจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และ 11 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

More>>

ศธภ.10 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 6

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้นายวิชัย​ แก้วคูนอก​ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล​ และนายวานิตย์​ สิมงาม​ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ​ ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล​ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่​ 25 – 27​ ก.พ.​ 2562​ ณ​ โรงแรมเจริญธานี​ จ.ขอนแก่น

More>>

ศธภ.10 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ ๕

นายธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้นายวิชัย แก้วคูนอก และคณะ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อวางแผนการติดตาม และประเมินผลโครงการฯ

การประชุมปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลฯ ตามโครงการ “Coaching Teams”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาในระดับภาค โครงการ “Coaching Teams”  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเดอะพรรณาราย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ บุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 5 จังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 10 รวมทั้งสิ้น 50 คน ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ได้แก่ ดร.รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์ และ ดร.ไพศาล แน่นอุดร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผอ.ชนานันท์ สุคันธา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ผอ.อรอุมา บวรศักดิ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อาจารย์ทำเพียร ชุมพล จากโรงเรียนเจซีบ้านอินแปง และ ผอ.วุฒิพงษ์ บทมาตย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

More>>

เรื่องล่าสุด

ดร.ธีรพงษ์  สารแสน
รองศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 10

สถิติเว็บไซต์

วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 54.198.92.22
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :