Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10

การตรวจราชการ ปี 2564

ข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การตรวจราชการกรณีพิเศษ

 

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 3.230.143.40
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10