Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

การศึกษาสภาพปัญหาการส่งเสริมและพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3)

การศึกษาสภาพปัญหาการส่งเสริมและพัฒนา

การจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3)

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ Continue reading

โครงการศึกษาสภาพปัญหาการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3)

คลิก>> รายงานผลการศึกษาสภาพปัญหาการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3)

 

2561child_education_management
สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 18.212.120.195
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ระบบจองห้องประชุม Conference