นายปรีดี  ภูสีน้ำ
รองศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10

บุคลากร

นายปรีดี  ภูสีน้ำ

รองศึกษาธิการภาค 10

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10

 

นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา

(นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)

 

กลุ่มอำนวยการ

นางสาวระภีพรรณ  ร้อยพิลา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)

รักษาการผู้อำวยการกลุ่มอำนวยการ

 

 

 

นางสาวณัฐธยาน์  เทศศรีเมือง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

 

 

 

 

นางสาวกัลมสรณ์  วงศ์พิสมล

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

 

 

 

 

 

นางสาวนิดาพร  แสงศิลา

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

นายบุญวัฒน์  ไชยคำจันทร์

พนักงานขับรถยนต์ ส2

 

 

 

 

นายกิตติ  กลั่นไพรี

พนักงานพิมพ์ ส3

 

 

 

 

 

นางจินตนา  ธงสี

นักจัดการงานทั่วไป

 

 

 

 

 

นางอิงอร  ศรีอินทร์

พนักงานการเงินและบัญชี

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

 

นางสาวระภีพรรณ  ร้อยพิลา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญ)

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

 

 

 

 

นางสุดใจ  เหง้าเทศ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 นายวานิตย์  สิมงาม

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

(ช่วยราชการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ.)

 

 

 

 

 

 

นางสาวสาวิตรี ขำผิวพรรณ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวลัดดาวรรณ  ศรีหาบุตร

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

นายกิตติภัฎ  มูลศักดิ์

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายองอาจ  ศรีปะโค

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

 

 

นายชูเกียรติ  พาเทียม

นิติกร ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

นายภรภัทร  มีสิงห์

นิติกร ชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 นานกิตติศัพท์  พ้องเสียง

นิติกร ปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

นางสาวนิจจารีย์  วงษ์กาฬสินธุ์

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นายพัฒนศักดิ์  สกุลพันธุ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 

 

 

 

 

นายเวียงชัย  ศรีพรหมษา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

นายเอกพงษ์  จริงจิตร

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

นางสาวน้ำฝน  อรรคฮาด

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 นางสาวสุวัทนา  พลางวัน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

นายดอน  รูปสม

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

 

นางสาวระภีพรรณ  ร้อยพิลา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญ)

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

 

 

 

 

นางศิริพร  แสนกรุง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

นางจุฑารัตน์  วงศ์กาฬสินธุ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 35.175.172.211
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :