บุคลากร

นายธีรพงษ์  สารแสน

ศึกษาธิการภาค 10

 

 

กลุ่มอำนวยการ

นางสาวลาวรรณ  กาแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวณัฐธยาน์  เทศศรีเมือง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

นางสาวกัลมสรณ์  วงศ์พิสมล

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวลัดดาวรรณ  ศรีหาบุตร

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

นายวรพล  แสนโยธะกะ

พนักงานขับรถ ส2

 

 

 

 

 

 

นายบุญวัฒน์  ไชยคำจันทร์

พนักงานบริการ บ2

 

 

 

 

 

 

นายกิตติ  กลั่นไพรี

พนักงานพิมพ์ ส3

 

 

 

 

 

 

 

นางจินตนา  ธงสี

นักจัดการงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

นางสาวนิตยา  อุ่นท้าว

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

นางสุดใจ  เหง้าเทศ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

นายดอน  รูปสม

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสาวิตรี  ขำผิวพรรณ

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายองอาจ  ศรีปะโค

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

นายชูเกียรติ  พาเทียม

นิติกร ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

นายภรภัทร มีสิงห์

นิติกร ชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

นายกิตติศัพท์  พ้องเสียง

นิติกร ปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

นางสาวนิจจารีย์  วงษ์กาฬสินธุ์

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นายพัฒนศักดิ์  สกุลพันธุ์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 

 

 

 

 

 

นายเวียงชัย  ศรีพรหมษา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

นายเอกพงษ์  จริงจิตร

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

นางสาวน้ำฝน อรรคฮาด

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุวัทนา  พลางวัน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

 

I

นายวิชัย  แก้วคูนอก

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

 

 

 

 

 

 

 

 

นางศิริพร  แสนกรุง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

นางจุฑารัตน์  วงศ์กาฬสินธุ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

นายวานิตย์  สิมงาม

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 34.204.169.76
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :