Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปี 2563

คลิก>> แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 54.165.57.161
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ระบบจองห้องประชุม Conference