Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564https://docs.google.com/forms/d/12Cf7qx5LI2W9O4SBkzHUKO79MrhTkGlRWc70ZeQMduo/edit?usp=sharing

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 54.165.57.161
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ระบบจองห้องประชุม Conference