Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10

โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนเป้าหมายที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพืนที่ (ระดับภาค)

เป้าหารยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (Sustainable Development Goal 4) ในบริบทประเทศไทย

คลิก>> ไฟล์ .pdf

คลิก>> ไฟล์ .pptx

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 3.220.231.235
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10