Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ปี 2561 รอบที่ 1

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ปี 2561 รอบที่ 2

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 18.212.120.195
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ระบบจองห้องประชุม Conference