Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค/แผนปฏิบัติราชการประจำปีภาค

ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุดรธานี   จังหวัดเลย   จังหวัดหนองบัวลำภู   จังหวัดหนองคาย   จังหวัดบึงกาฬ

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) ภาค 10

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 3.220.231.235
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10