Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

การประชุมครอบครัวด้วยรักและห่วงใย

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมสัมนาครอบครัวด้วยรักและห่วงใย ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศศิวิมล นพสุวรรณ
ผู้ประสานงานโครงการด้วยรักและห่วงใย และคณะผู้ประสานงาน เป็นวิทยากร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษาจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 10 ผู้บริหารการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตที่มีโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จากโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใยทุกโรงเรียนในเขตตรวจราชการที่ 10 นอกจากนี้ยังได้มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่ครูบรรณารักษ์และครูสอนภาษาไทย เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ รวมทั้งมอบหนังสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 16 แห่งอีกด้วย

>>More

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 3.239.2.222
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ

การจัดการองค์ความรู้ (KM)