Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

การประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็น “คุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดของประเทศไทย ปี 2564”

วันที่ 22 กันยายน 2564  ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบ ดร.ระภีพรรณ  ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เข้าร่วมประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “คุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดของประเทศไทย ปี 2564” เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดของประเทศไทย ที่สะท้อนถึงผลการบริหารจัดการการศึกษาของแต่ละจังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Webex ซึ่งดำเนินการจัดเวทีเสวนาโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 3.239.2.222
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ

การจัดการองค์ความรู้ (KM)