Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

การประชุมสำนักงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ครั้งที่ 5/2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือน ที่ผ่านมา และแผนงานที่จะดำเนินการต่อไป

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 54.165.57.161
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ระบบจองห้องประชุม Conference