Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงกลไกการบริหาร และการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงกลไกการบริหาร และการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการโดยมี นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงผ่านระบบออนไลน์แบบ Video Conference (Zoom)

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 54.165.57.161
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ระบบจองห้องประชุม Conference