Regional Education Office No.10

นายธนู  ขวัญเดช
ศึกษาธิการภาค 10
รักษาราชการแทน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

admin_reo10

การประชุมรับฟังนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานระดับภาค (ศธภ.10)

 วันที่ 17 พ.ย. 2563 นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในการประชุมรับฟังนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ ศธภ.10 โดยมี นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยบุลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 บุคลากรของ ศลยก. จ.อุดรธานี ให้การต้อนรับและชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในโอกาสนี้ นายปรีดี ภูสีน้ำ ได้มอบนโยบายและให้ข้อคิดในการปฏิบัติงาน โดยให้มีการบูรณาการงาน การทำงานร่วมกัน งานที่ทำต้องดีกว่าเดิม ให้ทำงานด้วยกันอย่างมีความสุข.

ประชุมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีฯ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เลา 9.00 น. ณห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการสร้างและส่งเหสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ ดร.บุญมี ก่อบุญ และดร.ภิญโญ ทองเหลา ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล หรือผู้แทน จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 10 ผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

More>>

 

การตรวจราขการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2/2563

16 กค.63 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผตร.ศธ.ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2/2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ พร้อมทั้งติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมีนายชาญชัย แสนจันทร์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดบึงกาฬ และนางสาวเยาวลักษณ์ ชมภูวัฒนา ผอ.วิทยาลัยการอาชีพเซกา ตลอดจนครูและบุคลากรทุกคนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

MORE>>>

การประชุม กศจ.อุดรธานี ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 10 ก.ค.63 เวลา 14.00 น. นายธนู ขวัญเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8/2563 โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทราบได้แก่ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง

More>>

รมช.ศธ. ตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถาณการณ์โรคระบาดโควิด 19 จ.หนองคาย

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายธนู ขวัญเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และคณะ ติดตามการตรวจราชการของ รมช.ศธ. (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ในพื้นที่ จ.บึงกาฬ เพื่อตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถาณการณ์โรคระบาดโควิด 19 (Covid-19) โดยในช่วงเช้าได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของ กศน. / สช. บึงกาฬ และช่วงบ่ายตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของ กศน./ สช.จ.บึงกาฬ

MORE>>

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 18.232.146.10
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10