Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10

admin_reo10

การประชุม กศจ.อุดรธานี ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 10 ก.ค.63 เวลา 14.00 น. นายธนู ขวัญเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8/2563 โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทราบได้แก่ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง

More>>

รมช.ศธ. ตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถาณการณ์โรคระบาดโควิด 19 จ.หนองคาย

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายธนู ขวัญเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และคณะ ติดตามการตรวจราชการของ รมช.ศธ. (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ในพื้นที่ จ.บึงกาฬ เพื่อตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถาณการณ์โรคระบาดโควิด 19 (Covid-19) โดยในช่วงเช้าได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของ กศน. / สช. บึงกาฬ และช่วงบ่ายตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของ กศน./ สช.จ.บึงกาฬ

MORE>>

การติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 จ.อุดรธานี

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายธนู ขวัญเดช รก.ศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วย นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อด.เขต 3 น.ส.น้ำฝน อรรคฮาด นักวิชาการศึกษานำนาญการพิเศษ น.ส.ลัดดาวรรณ ศรีหาบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ศธภ.10 และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยม และติดตามนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 หลังเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยมีนายสายทอง ณรงค์ชัย คณะผู้บริหาร และคณะครูในกลุ่มโรงเรียนให้การต้อนรับ ซึ่งโรงเรียนดำเนินการตามแนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียนอย่างเคร่งครัด และเปิดเรียนแบบ Onsite 100%

ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 จ.เลย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายธนู ขวัญเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นายเอกพงษ์ จริงจิตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิศษ และนายดอน รูปสม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษาในจังหวัดเลย จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาโคก สังกัด สพป.เลย เขต 1 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย สังกัด สช. และวิทยาลัยเทคนิคเลย สังกัด สอศ.

More>>

ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 จ.หนองคาย

วันที่ 1 ก.ค. 2563 นายธนู ขวัญเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และคณะ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษาในจังหวัดหนองคาย 4 แห่ง ได้แก่ รร.ปทุมเทพวิทยาคาร (สพม.21) รร.บ้านนาคลอง (สพป.หนองคาย เขต 1) รร.อนุบาลน้ำผึ้ง (สช.) และวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย (สอศ.) พบว่า ทุกแห่งได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ได้เป็นอย่างดี.

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 54.85.57.0
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10