admin_reo10

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติ งานชุมนุมลูกเสือฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวทีกลาง ค่ายลูกเสือแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

More>>

พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ฯ ภาคอีสาน

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 17.30 น. ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี- นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับท่านประธาน และ ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

More>>

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

วันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค10 รวมทั้งมีการดำเนินการนำข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงในระบบ eMENSCR. โดยมี ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าประชุม ได้แก่่ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 การประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

More>>

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา

วันที่ 23 กันยายน 2562 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2563 – 2565) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ศึกษาธิการภาค 10 – 14 , ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีวิทยาการคือ ผศ.ดร.จิราพร ระโหฐาาน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -25 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี.

More>>

สัมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SYMPOSIUM 2019

วันที่ 8 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลนาคารา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมสัมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ REO 10 SYMPOSIUM 2019 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ภายใต้ 3 กิจกรรม ได้แก่ TFE , Coaching Teams และ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ และผู้บริหารและครูจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่

More>>

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 35.170.76.39
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :