admin_reo10

การประชุมครอบครัวด้วยรักและห่วงใย

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมสัมนาครอบครัวด้วยรักและห่วงใย ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศศิวิมล นพสุวรรณ
ผู้ประสานงานโครงการด้วยรักและห่วงใย และคณะผู้ประสานงาน เป็นวิทยากร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษาจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 10 Continue reading

ติดตามความคืบหน้าโรงเรียนด้วยรักและห่วงใย

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 อาจารย์ศศิวิมล นพสุวรรณ ผู้ประสานงานโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประสานงานเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการตรวจติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนอาโอยาม่า
2 อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย เพื่อเตรียมการับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราสสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีท่านนายอำเภอ คณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะผู้บริหารและครู ให้การต้อนรับและรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน หลังจากนั้น เวลา 13.30 น. ได้ประชุมชี้แจงการเตรียมการรับเสด็จให้แก่โรงเรียนอาโอยาม่า 2 โรงเรียนบ้านนามั่ง โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ และโรงเรียนบ้านโคกสว่าง

>>More

ติดตามความคืบหน้าโรงเรียนด้วยรักและห่วงใย

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 อาจารย์ศศิวิมล นพสุวรรณ ผู้ประสานงานโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประสานงานเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราสสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย  Continue reading

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 3.231.229.89
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :