นายธนู  ขวัญเดช
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 10

admin_reo10

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ตรวจติดตามนโยบายฯ ณ กศน.ตำบลโนนสูง

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ประชุมเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตาม การดำเนินงาน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ กศน.ตำบลโนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ดังนี้

1. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านการพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพ

2. โครงการการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน ระดับตำบล Continue reading

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ (ปลัด ศธ.) เข้าเยี่ยมชมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 9/2561 ณ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยมี นายธีระพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 และคณะบุคลากรให้การต้อนรับ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น โดยท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กรุณามอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหารและบุคลากรในการดำเนินงานตามตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉี่ยงเหนือ)

ศธภ.10 ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

>>More

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาฯ

วันที่ 30 พ.ย. 2561 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอผลการทบทวนแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการภาค พ.ศ. 2563 / Project Brief) ของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.

>>More

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1763/2560 และตัวแทนฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการภาค พ.ศ. 2563 เพื่อเสนอจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.

>>More

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 3.236.97.49
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10