Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10

admin_reo10

ติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถาณการณ์โรคระบาด Covid-19 จ.บึงกาฬ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายธนู ขวัญเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และคณะ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษาในจังหวัดบึงกาฬ 3 แห่ง ได้แก่ รร.อนุบาลโอฬาร (สช.) รร.บึงกาฬ (สพม.21) และวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (สอศ.) พบว่า ทุกแห่งได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ได้เป็นอย่างดี.

ติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ Covid-19 จ.หนองบัวลำภู

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายธนู ขวัญเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ นางศิริพร แสนกรุง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และคณะ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ (สพม.19) โรงเรียนอนุบาลสุดา (สช.) และวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู (สอศ.) พบว่า ทุกแห่งได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ได้เป็นอย่างดu.

การประชุม กศจ.หนองคาย ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายธนู ขวัญเดช รักษาการศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบและหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนด

MORE>>

เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพี้นที่จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นานธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ นางสาวระพีพรรณ ร้อยพิลา นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ นางศิริพร แสนกรุง ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นางสาวสุวัทนา พลางวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญพิเศษ นางสุดใจ เหง้าเทศ นักวิชาการศึกษาชำนาญพิเศษ ร่วมต้อนรับและลงพื้นที่การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเพื่อความปบอดภัยในการเปิดสถานศึกษาตาม 6 มาตรการหลัก (การคัดกรองไข้/การสวมหน้ากากผ้า-หน้ากากอนามัย การล้างมือ /การเว้นระยะห่าง/การทำความสะอาด/การลดการแออัด) ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 19 ของนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รองผู้ว่าจังหวัดอุดรธานี ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ผอ.สพม.20 ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 1-4 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ประกอบด้วยโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

More>>

รองประธาน กศจ.อุดรธานี และคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 29 มิ.ย. 2563 นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค10 ในนามรองประธาน กศจ.อุดรธานี มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานคณะกรรมการที่ 4 พร้อมด้วยนายสุรเดช สมศรีโย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี และนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ.อุดรธานี ออกเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนพื้นที่ สพป.อุดรธานี เขต 3 อาทิ รร.อนุบาลหนองหานวิทยายน รร.บ้านเชียงงาม รร.บ้านสะแบง และวิทยลัยการอาชีพหนองหาน โดยมี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และขอขอบคุณ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหานและคณะที่ให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือหน่วยงานสถานศึกษาในการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค. 2563 โรงเรียนทุกแห่งเป็นพื้นที่สีเขียวพร้อมเปิดภาคเรียนตามประกาศของรัฐบาล ศธ. ต่อไป

More>>

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 54.85.57.0
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10