Regional Education Office No.10

แผนยุทธศาสตร์

admin_reo10

ศธภ.10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเลย

วันที่​ 21​ ธ.ค.64​ เวลา​ 09.00​ น.​ ว่าที่ร้อยเอก​ วิสาร​ ปัญญชุณห์​ รอง​ ศธภ.10​ รก.ศธภ.10​ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม​ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเลย​ ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2565​ สู่การปฏิบัติ

เปิดบ้าน ศธภ.10 : เสวนาสภากาแฟ

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “เปิดบ้าน ศธภ.10 : เสวนาสภากาแฟ”  โดยมี สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และผู้บริหารการศึกษาจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี, สพป.อุดรธานี เขต 1-4, สพม.จังหวัดอุดรธานี, สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี, ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี, ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานี, สก.สค.จังหวัดอุดรธานี, สมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุดรธานี และ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2, โรงเรียนกุมภวาปีและโรงเรียนดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) เพื่อประสานการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รักษาการในตำแหน่ง ศธภ.10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เพื่อประสานการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระบบจองห้องประชุม Conference