Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

admin_reo10

ติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนบ้านนามั่งเพื่อเตรียมการรับเสด็จ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการติดตามและประสานงานเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการตรวจติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนบ้านนามั่ง อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้อำนวยการและคณะครู ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งโรงเรียนบ้านนามั่งมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน การดำเนินงานต่างๆ เสร็จเรียบร้อยไปกว่าร้อยละ 80 เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง

>>More

ติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนบ้านโคกสว่างเพื่อเตรียมการรับเสด็จ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยอาจารย์สุรเวท สุกทน ผอ.อนันต์ แสนสุวงศ์ คณะกรรมการติดตามและประสานงานเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนายเวียงชัย ศรีพรหมษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศธภ.10 ได้ดำเนินการตรวจติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้อำนวยการไสว หมั่นเก็บ คณะครู และศึกษานิเทศน์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งโรงเรียนบ้านโคกสว่างมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน การดำเนินงานต่างๆ เสร็จเรียบร้อยไปกว่าร้อยละ 80 เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง

>>More

ข้าราชการ ศธภ.๑๐ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๐ และคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี

>>More

พลอากาศตรีพิษณุ ไพบูลย์ และคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 11 และ 12 ตุลาคม 2560 พลอากาศตรีพิษณุ ไพบูลย์ ราชองครักษ์ประจำพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ ได้ตรวจพื้นที่โรงเรียนโคกสว่าง จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนอาโอยาม่า 2 จังหวัดหนองคาย เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าหน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยอาจารย์ศศิวิมล นพสุวรรณ ผู้ประสานงานโครงการฯ และคณะกรรมการติดตามและประสานงานเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมให้การต้อนรับ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง รายงานผลการดำเนินงานเตรียมการรับเสด็จฯ คณะตรวจเยี่ยมได้ชี้แจงขั้นตอนและแนวทางการรับเสด็จเพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

>>More

การประชุมครอบครัวด้วยรักและห่วงใย

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมสัมนาครอบครัวด้วยรักและห่วงใย ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศศิวิมล นพสุวรรณ
ผู้ประสานงานโครงการด้วยรักและห่วงใย และคณะผู้ประสานงาน เป็นวิทยากร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษาจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 10 Continue reading

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 34.239.160.86
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ