Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

admin_reo10

การนำเสนอ (ร่าง) แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ และรับฟังการนำเสนอ (ร่าง) แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จากนายธีรพงษ์  สารแสน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยตัวแทนของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10-14  ซึ่งจัดโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ. ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี

โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ และผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   ศึกษาธิการภาค   รองศึกษาธิการภาค   ศึกษาธิการจังหวัด   รองศึกษาธิการจังหวัด   ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.   ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.   บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค   และบุคลาการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

>>More

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมกับ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ. และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี  โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   ศึกษาธิการภาค   รองศึกษาธิการภาค   ศึกษาธิการจังหวัด   รองศึกษาธิการจังหวัด   ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.   ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.   บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค   และบุคลาการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น 320 คน

>>More

ติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนบ้านนามั่งเพื่อเตรียมการรับเสด็จ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการติดตามและประสานงานเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการตรวจติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนบ้านนามั่ง อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้อำนวยการและคณะครู ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งโรงเรียนบ้านนามั่งมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน การดำเนินงานต่างๆ เสร็จเรียบร้อยไปกว่าร้อยละ 80 เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง

>>More

ติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนบ้านโคกสว่างเพื่อเตรียมการรับเสด็จ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยอาจารย์สุรเวท สุกทน ผอ.อนันต์ แสนสุวงศ์ คณะกรรมการติดตามและประสานงานเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนายเวียงชัย ศรีพรหมษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศธภ.10 ได้ดำเนินการตรวจติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้อำนวยการไสว หมั่นเก็บ คณะครู และศึกษานิเทศน์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งโรงเรียนบ้านโคกสว่างมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน การดำเนินงานต่างๆ เสร็จเรียบร้อยไปกว่าร้อยละ 80 เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง

>>More

ข้าราชการ ศธภ.๑๐ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๐ และคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี

>>More

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 3.239.2.222
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ

การจัดการองค์ความรู้ (KM)