Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

admin_reo10

ข้าราชการ ศธภ.๑๐ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๐ และคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี

>>More

พลอากาศตรีพิษณุ ไพบูลย์ และคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 11 และ 12 ตุลาคม 2560 พลอากาศตรีพิษณุ ไพบูลย์ ราชองครักษ์ประจำพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ ได้ตรวจพื้นที่โรงเรียนโคกสว่าง จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนอาโอยาม่า 2 จังหวัดหนองคาย เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าหน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยอาจารย์ศศิวิมล นพสุวรรณ ผู้ประสานงานโครงการฯ และคณะกรรมการติดตามและประสานงานเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมให้การต้อนรับ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง รายงานผลการดำเนินงานเตรียมการรับเสด็จฯ คณะตรวจเยี่ยมได้ชี้แจงขั้นตอนและแนวทางการรับเสด็จเพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

>>More

การประชุมครอบครัวด้วยรักและห่วงใย

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมสัมนาครอบครัวด้วยรักและห่วงใย ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศศิวิมล นพสุวรรณ
ผู้ประสานงานโครงการด้วยรักและห่วงใย และคณะผู้ประสานงาน เป็นวิทยากร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษาจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 10 Continue reading

ติดตามความคืบหน้าโรงเรียนด้วยรักและห่วงใย

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 อาจารย์ศศิวิมล นพสุวรรณ ผู้ประสานงานโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประสานงานเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการตรวจติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนอาโอยาม่า
2 อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย เพื่อเตรียมการับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราสสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีท่านนายอำเภอ คณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะผู้บริหารและครู ให้การต้อนรับและรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน หลังจากนั้น เวลา 13.30 น. ได้ประชุมชี้แจงการเตรียมการรับเสด็จให้แก่โรงเรียนอาโอยาม่า 2 โรงเรียนบ้านนามั่ง โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ และโรงเรียนบ้านโคกสว่าง

>>More

ติดตามความคืบหน้าโรงเรียนด้วยรักและห่วงใย

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 อาจารย์ศศิวิมล นพสุวรรณ ผู้ประสานงานโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประสานงานเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราสสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย  Continue reading

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 54.165.57.161
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ระบบจองห้องประชุม Conference