Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

แจ้งรายชื่อโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จากกองทุน Mizuho Asian Fund ปีการศึกษา 2563-2564

แจ้งรายชื่อโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จากกองทุน Mizuho Asian Fund ปีการศึกษา 2563-2564…อ่านต่อ

แผ่นพับสรุปผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผ่นพับสรุปผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564…อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วย ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) และ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ลงพื้นที่อำเภอ    หนองหาน ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี สพม.อุดรธานี สปพ.อด.3…อ่านต่อ

ประชุมประสานแผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดประชุมประสานแผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) จัดประชุมประสานแผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี โดยท่านธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบายให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านวิชาการ ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ได้แก่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานสนับสนุนการตรวจราชการ

อ่านต่อ…https://www.facebook.com/media/set/?vanity=osmie10&set=a.3670881882965724

ประชุมหารือและศึกษาดูงานโรงเรียนชายแดนไทย – สปป.ลาว

2 ก.ย.2563 นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นางศิริพร แสนกรุง ผู้อำนวยกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นางจุฑารัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ติดตามท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ดุริยา อมตวิวัฒน์) ประชุมหารือและศึกษาดูงานโรงเรียนชายแดนไทย – สปป.ลาว ตามโครงการ SEAMEO Border School Quality Inclusive Education Project (BSQIEP) under SEAMEO Priority Area No. 2 “Addressing Barriers to Inclusion ในประเทศไทย ณโรงเรียนปากสวยพิทยาคม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย อ่านต่อ

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 18.212.120.195
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ระบบจองห้องประชุม Conference