ไม่มีหมวดหมู่

รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ในพื้นที่ จ.เลย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประกอบด้วย นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางศิริพร แสนกรุง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางจุฑารัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสุดใจ เหง้าเทศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมต้อนรับและรับมอบนโยบายจาก ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยงานทางการศึกษาในกำกับพื้นที่จังหวัดเลย ณ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย

More>>

ข้าราชการ สนง.ศธภ.10 ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ข้าราชการสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10  ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ องคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ กทม.

พิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ฯ

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ภาคตะวันวันออกเฉียงเหนือ ณ เวทีกลาง ค่ายลูกเสือแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

More>>

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติ งานชุมนุมลูกเสือฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวทีกลาง ค่ายลูกเสือแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

More>>

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

วันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค10 รวมทั้งมีการดำเนินการนำข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงในระบบ eMENSCR. โดยมี ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าประชุม ได้แก่่ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 การประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

More>>

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 35.170.76.39
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :