ไม่มีหมวดหมู่

การประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ฯ SDGs ประจำปี 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องลาวแพน โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยมี ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การประชุม วัตถุประสงค์ 1) เพื่อขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพและโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระดับพื้นที่ 2) เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน สาระสำคัญข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะการดำเนินการในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุมฯ จำนวน 100 คน ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด(อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ) ประกอบด้วย 1. ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 2. ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 3. ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 4. ผู้แทนอาชีวศึกษาจังหวัด 5. ผู้แทนสำนักงาน กศน. จังหวัด 6. ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7. ผู้แทนสำนักงานพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 8. ผู้แทนแรงงานจังหวัด 9. ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 10. ผู้แทนผู้บริหารสถาบันการศึกษา / โรงเรียน ได้แก่ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษา โรงเรียนสังกัด สพฐ. สังกัด สช. สังกัด อปท. ตชด. 11. ผู้นำชุมชน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษานำนักเรียน นักศึกษา มาร่วมประชุม ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 3. โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 4. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 5. โรงเรียนเซนต์เมรี่ 6. โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ รูปแบบการประชุม เป็นการบรรยายและกิจกรรมกระบวนการกลุ่มแบบ Active Learning วิทยากร ได้รับความร่วมมือจาก ดร ชล บุนนาค หัวหน้าโครงการประสานงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ

More>>

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ร. 10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

More>>

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการฯ(ศธภ.10-14) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการดำเนินการเก็บข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่ออาชีวศึกษาของนักเรียน ม.3, ม.4 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.,สช. อปท. และ ปวช.1 และประชุมสนทนากลุ่ม ของทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมโรแมนติค อำเภอเมืองขอนแก่น

ศธภ.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ นางสาวนิตยา อุ่นท้าว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา พร้อมด้วย นางสาวลัดดาวรรณ ศรีหาบุตร นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงนผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 10-12 มิ.ย. 2562 ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ โฮเทล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนบ้านโคกสว่างเพื่อเตรียมการรับเสด็จ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยอาจารย์สุรเวท สุกทน ผอ.อนันต์ แสนสุวงศ์ คณะกรรมการติดตามและประสานงานเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนายเวียงชัย ศรีพรหมษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศธภ.10 ได้ดำเนินการตรวจติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้อำนวยการไสว หมั่นเก็บ คณะครู และศึกษานิเทศน์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งโรงเรียนบ้านโคกสว่างมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน การดำเนินงานต่างๆ เสร็จเรียบร้อยไปกว่าร้อยละ 80 เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง

>>More

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 3.231.228.109
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :