นายปรีดี  ภูสีน้ำ
รองศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10

ไม่มีหมวดหมู่

การขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค พ.ศ. 2563

 

ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 และนางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 โดยนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

MORE>>

พิธีเปิดวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 “102 ปี การศึกษาเอกชน” การศึกษาเอกชนทางเลือกสู่อนาคต โดยผู้กล่าวต้อนรับได้แก่ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้กล่าวรายงาน ได้แก่ นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กช. การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงความเป็นมาของการศึกษาเอกชนในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างแนวคิดให้กับครู ผู้บริหารและผู้ปกครองในการพัฒนาการศึกษาเอกชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความสามารถของนักเรียน ครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก จาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการจัดงานครั้้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการร่วมงานหลายท่าน อาทิ ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษาธิการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น

MORE>>

โครงการรณรงค์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึก เรื่องการลดและคัดแยกขยะฯ

นนี้ (31 มกราคม 2563) นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วย นางสาวกัลมสรณ์ วงศ์พิสมล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมโครงการรณรงค์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึก เรื่องการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ บริเวณสนามวงกลมและห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และประกาศนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ตามโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

MORE>>

โครงการ TFE (Teams For Education) และโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่​ 22-23​ มกราคม​ 2563​ นายปรีดี ภูสีนำ้ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้นายเอกพงษ์ จริงจิตร และนางสาวสุวัทนา พลางวัน เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการสร้างการรับรู้การดำเนินงาน โครงการ TFE (Teams For Education) และโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมี​ ดร.ธีรพงษ์​ สารแสน​ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ​ เป็นประธานเปิดการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการ ฯ ประจำปี​ พ.ศ.2563​ ณโรงแรมบางกอกพาเลส​ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่​ กรุงเทพฯ

MORE>>

ประชุมจัดทำแผนด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนฯ

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนายการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสุดใจ เหง้า เทศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวน้ำฝน อรรคฮาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนต่างช่วงวัย โดยมี ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานการประชุม นายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา สภาการศึกษาเป็นผู้กล่างรายงานวัตถุประสงค์ การประชุมครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมนำอภิปราย ประกอบด้วย นายชัยพฤกษ์ เสรรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายรังสรรค์ มณีเล็ก นายสาโรจน์ขอจ่วนเตี๋ยว นายชวลิต โพธิ์นคร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยานต่างๆ นอกกระทรวงศึกษา ของจังหวัดอุดรธานี

MORE>>

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 35.175.172.211
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :