Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี

วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564  ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ  ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีผู้เข้าว่ร่วมประชุมจากจังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และเลย รวมทั้งสิ้นจำนวน 104 คน

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุม conference คณะกรรมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยนางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว  More>>>

การประชุมสำนักงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ครั้งที่ 5/2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือน ที่ผ่านมา และแผนงานที่จะดำเนินการต่อไป

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงกลไกการบริหาร และการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงกลไกการบริหาร และการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการโดยมี นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงผ่านระบบออนไลน์แบบ Video Conference (Zoom)

แจ้งรายชื่อโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จากกองทุน Mizuho Asian Fund ปีการศึกษา 2563-2564

แจ้งรายชื่อโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จากกองทุน Mizuho Asian Fund ปีการศึกษา 2563-2564…อ่านต่อ

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 54.165.57.161
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ระบบจองห้องประชุม Conference