ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงนบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10

วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 นายธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธาน การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานบูรณาการด้านการศึกษาตามยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีบุคลากรจากจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 10 ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

>>More

ศธภ.10 : นายสุรพงษ์ จำจด ผตร.ศธ. เป็นประธานเปิดงาน Open House

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ Open House และเชิดชูเกียรติโรงเรียนเครือข่ายยอดพันธมิตร ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา โดยมีผู้อำนวยการวิทยายาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก (นายนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร) และคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ให้การต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ผู้บริหาร กศน. ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา/ประถมศึกษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สถานประกอบการ บริษัท ห้างร้าน ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี

>>More

การประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ศธภ.10

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รักษาการศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 10 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

>>More

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค

การจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ย. 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และเจ้าหน้าที่ จาก สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 , 11 , 12 , 13 และ 14

ศธภ.10 : ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ศธจ.หนองคาย

บ่ายวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นายวิชัย แก้วคูนอก ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมด้วย บุคลาการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สป.ศธ. ให้เป็นคณะกรรมการประเมินผลฯ เดินทางไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคายให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด โดยการประเมินฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งการวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

>>More

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 18.207.136.184
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :