นายปรีดี  ภูสีน้ำ
รองศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามผลการดำเนินงานหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า

การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปริญญาตรี แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัย เทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานพิธีเปิดและติดตามโครงการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า) โดยความร่วมมือจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

>>More

โครงการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญประจักษ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษากับอุดมศึกษา (หลักสูตรการค้าและการบริการด้านอาหาร) โดยความร่วมมือของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมศึกษาตามหลักสูตร จำนวน 20 คน วิทยากรคืออาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และอาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

>>More

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รอง ศธภ.10 รักษาการในตำแหน่ง ศธภ.10 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานการประชุม เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาที่ผ่านมา รายงานผลแผนงาน/โครงการที่จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของภาค 6 ภาค รวมถึงการกำหนดปฏิทินการทำงานในห้วงเดือน มิถุนายน-กันยายน 2561

>>More

งานชุมนุมยุวกาชาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ,11 และ 12 ดำเนินการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

>>More

การประชุมปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

วันที่ 26-27 เมษายน พ.ศ.2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดประชุม โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานที่จัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บุคลากรในสังกัด สพฐ. , สช, อปท. , สกอ. , ศธจ. ทั้ง 5 จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 10

>>More

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 35.175.172.211
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :