นายปรีดี  ภูสีน้ำ
รองศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคัดเลือกนักเรียนทุน มทศ. สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2561 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” วันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 18.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 คณะกรรมการประกอบด้วย ศึกษาธิการภาค 10 ผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 10 และศึกษาธิการจังหวัด 5 จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 10

>>More

ศธภ.10 จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์

วันที่ 10 เมษายน 2561 ชาวสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากท่านสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รักษาการศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัว โดยบุคลารกรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้รดน้ำขอพรจากท่านผู้ใหญ่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสดใส อบอุ่น ทุกคนต่างมีความสุขกันถ้วนหน้า หลังจากนั้นก็มีการรับประทานอาหารร่วมกัน พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสนุกสนาน ตามแบบประเพณีสงกรานต์ของไทย

>>More

ประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษา

วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 กล่าวรายงาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะทำงานจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรผู้รับผิดชอบจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 , 11 , 12 , 13 , 14 และบุคลากรผู้รับผิดชอบจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น 160 ท่าน

>>More

ประชุมส่งเสริมเวทีและประชาคมการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะพรรณาราย จังหวัดอุดรธานี ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยมีนายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสค์การประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ผู้บริหารและอาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี รวมถึงได้รับเกียรติจากตัวแทนสถานประกอบการหลายแห่งในจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และ 11 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสิ้น 60 คน วิทยากรได้รับเกียรติจากอาจารย์วันชัย มีศิริ ผู้บริหารบริษัทไทยอิเลคโทรโมทีฟ จำกัด ดร.รุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ระวี พรหมหลวงศรี กิจกรรมการประชุมประกอบด้วยการบรรยายจากวิทยากร และการนำเสนอหลักสูตรจากสถาบันอาชีวศึกษา และมีการวิพากย์หลักสูตรโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

>>More

ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดฯ

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รักษาการศึกษา่ธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธืเปิดการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทุกจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 10 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 วิทยากรได้รับเกียรติจากท่านสกนธ์ ชุมทัพ อดีตปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

>>More

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 35.175.172.211
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :