นายปรีดี  ภูสีน้ำ
รองศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม TFE 2563 เขตตรวจราชการที่ 10

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์เชียงคานรีสอร์ท อ.เชียงคาน จังหวัดเลย นายองอาจ ศรีปะโค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้รับมอบหมายจากนายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุม ตามโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ TFE จาก 5 จังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 10 และบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มอำนวยการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

MORE>>

 

ประชุมวางแผนขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาปฐมวัยฯ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจัหวัด) โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ได้แก่ ดร.รุ่งทิวา จันทร์วัฒนวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และ อาจารย์วินัย อสุนี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ศึกษานิเทศ์ที่รับผิดชอบโครงการฯ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 10 รวมถึงบุคลากรทุกคนของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

MORE>>

การประชุมโครงการ Coaching Teams เขตตรวจราชการที่ 10

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมวางแผนและพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับภาค ตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแก ดร.ภิญโญ ทองเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา ดร.บุญมี ก่อบุญ ข้าราชการบำนาญ และ ว่าที่ร้อยโท ดร.วิรัตน์ แก้วสุด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.20 เป็นวิทยากร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบโครงการฯ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 10 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

MORE>>

 

การประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ฯ (จ.เลย)

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2563 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 มอบหมายให้ ศึกษาธิการภาค 10 โดยนายองอาจ ศรีปะโค ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยนางศิริพร แสนกรุง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางจุฑารัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 โดยมีนายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย ซึ่งมีโครงการที่ตรวจติดตามจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ การเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของแม่น้ำโขง และโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

MORE>>

การตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ปี 2563 รอบที่ 1 (จ.หนองคาย)

 วันที่ 12 ก.พ.2563 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 มอบหมายให้ ศึกษาธิการภาค 10 โดยนางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยนายองอาจ ศรีปะโค ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางศิริพร แสนกรุง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางจุฑารัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 โดยมีนายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณห้องประชุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ซึ่งมีโครงการที่ตรวจติดตามจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ การเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของแม่น้ำโขง และโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

More>>

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 3.230.76.196
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :