นายธนู  ขวัญเดช
ศึกษาธิการภาค
สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการฯ ประเมิน ศรร. ณ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร จ.เลย

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย นางสรัญญา บุดดา รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 นายสันติสุข อยู่สุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศธจ.หนองบัวลำภู นางวนิดา น้อยมะลิวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวสุวัทนา พลางวัน และนายเวียงชัย ศรีพรหมษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ประเมินฯโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนการจัดการเรียนรู้มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อรองรับการเป็น ศรร. การประเมินครั้งนี้มีเครือข่ายจากหลายหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ เช่น ท่านนายอำเภอศรีบุญเรือง อบจ.จังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศบาลยางหล่อ โรงเรียนเครือข่ายจากทั้งภายในอำเภอศรีบุญเรืองเครือข่ายจากอำเภอภูกระดึง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนในการให้ข้อมูลครั้งนี้.

More>>

รก.ศธภ.10 ตรวจเยี่ยมโครงการ TFE และ COACHING TEAMS จ.เลย

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายธนู ขวัญเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 และคณะ ประกอบด้วย นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นายเอกพงษ์ จริงจิตร นวศ.ชำนาญการพิเศษ นส.น้ำฝน อรรคฮาด นวศ.ชำนาญการพิเศษ และนายเวียงชัย ศรีพรหมษา นวศ.ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางไปยังห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เพื่อตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจ ในการประชุมเครือข่ายสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ TFE (TEAM FOR EDUCATION) และโครงการ COACHING TEAMS ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย และได้พบปะแลกเปลี่ยนแนวทางการปฎิบัติงานกับผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ประกอบด้วย นายชาติชาย วงศ์กิตตะ รองศึกษาธิการจังหวัดเลย ผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย.

More>>

 

ลงพื้นที่เยี่ยม และตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COCID-19)

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายธนู ขวัญเดช รักษาการศึกษาธิการภาค 10 ลงพื้นที่เยี่ยม และตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COCID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสร้างคอมวิทยา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี สังกัด สพม.20 เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยโรงเรียนสร้างคอมวิทยาจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนแบบปกติ การสอนในชั้นเรียน (On-Site)

MORE>>

 

ศธภ.10 ติดตามการตรวจราชการของ รมช.ศธ.

smart

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 นายธนู ขวัญเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และคณะ ติดตามการตรวจราชการของ รมช.ศธ. (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ในพืนที่ จ.หนองบัวลำภู และ จ.หนองคาย เพื่อตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถาณการณ์โรคระบาดโควิด 19 (Covid-19) โดยในช่วงเช้าได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของ กศน. / สช. จ.หนองบัวลำภู ู และช่วงบ่ายตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของ กศน./ สช.จ.หนองคาย

More>>

การประชุม กศจ.หนองคาย ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายธนู ขวัญเดช รักษาการศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษผู้ว่าราชการจังหวีดหนองคาย เป็นประธาน การประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบและหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนด

More>>

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 34.239.167.74
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10