นายปรีดี  ภูสีน้ำ
รองศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศธภ.10 ประเมินผการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ศธจ.บึงกาฬ

เช้า วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ออกประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ โดยมี ดร. ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ให้การต้อนรับ และบุคลากรของ สนง.ศธจ.บึงกาฬ ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามตามตัวชี้วัด ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ

>>More

สนง.ศธภ.10 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกฯ รัชกาลที่ 9

ข้าราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในวันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ ศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง และหอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชมรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี ฯ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ ศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ให้ศีล สวดพระพุทธมนต์ และกิจกรรมอื่นๆ ก่อนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป บริเวณลานกิจกรรมหน้าศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง ต่อมาเมื่อเวลา 8.00 น. เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นวัน สวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) กษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยซึ่งครบรอบ 3 ปีในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 และ เพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยคณะรัฐมนตรีจึงมีมติประกาศให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตและวันหยุดราชการ

More>>

ผู้ตรวจราชการ เป็นประธานพิธีเปิดงาน Nongbualamphu Symposium Educa

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู นายเฉลิมชนม์ แน่หนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงาน Nongbualamphu Symposium Educa 2019 โดยมี ดร.โชติพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังนี้ 1. เพื่อจัดแสดงผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของหน่วยงานทางการศึกษา 2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 3. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของหน่วยงานทางการศึกษา การจัดงานครั้งนี้ มีหน่วยงานทางการศึกษาร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน จำนวน 18 แห่ง ผู้เข้าร่วมงาน 350 คน

More>>

การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) เรื่อง การศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ ดร.ระพีพรรณ ร้อยพิลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
เป็นประธานเปิดการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี)

กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
นายประกอบ จันทรทิพย์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผอ.เทคนิคกาญจนาภิเษกอุดธานี

ว่าที่ร้อยตรี บรรจง มูลตรีแก้ว ผอ.โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
นายวีระพจน์ ปรีพูล รอง ผอ. เทคนิคอุดรธานี
นายธีรารัตน์ ตันศิลา ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์
นางนวลฉวี ภูดิน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี
กลุ่มที่ 2 ศึกษานิเทศก์ ครู
นายไมยมิตร ป้องวิชัย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ศธจ.อุดรธานี
นางสาวบังอร ดวงดุษดี ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดอุดรธานี
นางรุ่งทิพย์ พรหมหลวงศรี ศึกษานิเทศก์ ศธจ.อุดรธานี
นายโมกขสิทธิ์ ดวงกลาง ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครอุดรธานี
นางวิมลรัตน์ อุ่นทานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดร เขต 1
นางธาราวดี อ่อนสำอาง ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง
นายองอาจ วงศ์ภูมี ครู ว.เทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
กลุ่มที่ 3 หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ
ผู้แทนแรงงานจังหวัดอุดรธานี
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผู้แทนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
ผศ.ดร.ระวี พรหมหลวงศรี อาจารย์ มรภ.อุดรธานี
ดร.กศิพัฎญ์ ทองแกม ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผู้แทนจากบริษัท สแตนดาร์ดพลัส จำกัด
ผู้แทนจากโรงงาน ไทยมันสำปะหลัง จำกัด

@ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อุดรธานี

 

การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) เรื่อง การศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานเปิดการประชุมสนทากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ร้อยแก่นสารสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น กาฬสินธุ์)

คณะทำงานโครงการ : สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
น.ส.น้ำฝน อรรคฮาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
น.ส.ณัฐธยาน์ เทศศรีเมือง จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายวานิตย์ สิมงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวลัดดาวรรณ ศรีหาบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

@ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ขอนแก่น

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 35.175.172.211
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :