Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 อาจารย์ศศิวิมล นพสุวรรณ ผู้ประสานงานโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประสานงานเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนามั่ง อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนอาโอยาม่า 2 อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย ของโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง

>>More

ประชุมปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค

การประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ตะวันออกเฉียงเหนือ) ประกอบด้วยภาค 10 ภาค 11 ภาค 12 ภาค 13 และภาค 14 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จังหวัดอุดรธานี เพื่อจัดทำร่างแผนฯและนำเสนอแผนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560

>>More

เยี่ยมสถานศึกษาในโครงการด้วยรักและห่วงใยเพื่อเตรียมการรับเสด็จ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 อาจารย์ศศิวิมล นพสุวรรณ ผู้ประสานงานโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประสานงานเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจรวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของดรงเรียนบ้านนามั่ง อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนอาโอยาม่า 2 อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ดำเนินการจัดเตรียมฯ ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งโรงเรียนทั้ง 2 แห่งมีความพร้อมในทุกๆ ด้านเป็นอย่างดี

>>More

การนำเสนอ (ร่าง) แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ และรับฟังการนำเสนอ (ร่าง) แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จากนายธีรพงษ์  สารแสน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยตัวแทนของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10-14  ซึ่งจัดโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ. ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี

โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ และผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   ศึกษาธิการภาค   รองศึกษาธิการภาค   ศึกษาธิการจังหวัด   รองศึกษาธิการจังหวัด   ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.   ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.   บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค   และบุคลาการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

>>More

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมกับ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ. และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี  โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   ศึกษาธิการภาค   รองศึกษาธิการภาค   ศึกษาธิการจังหวัด   รองศึกษาธิการจังหวัด   ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.   ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.   บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค   และบุคลาการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น 320 คน

>>More

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 35.172.217.174
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ