นายธนู  ขวัญเดช
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 10

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหกรรมการแข่งขันกีฬา กศน.อีสานเกมส์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑา กศน.อีสานเกมส์ ครั้งที่ 5 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 นำโดยนายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วย ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางศิริพร แสนกรุง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสุดใจ เหง้าเทศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุวัทนา พลางวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

MORE>>

ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา และคณะเยี่ยมสนามสอบ O-NET

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญด้านการศึกษา นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นายเอกพงษ์ จริงจิตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นายเวียงชัย ศรีพรหมษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวน้ำฝน อรรคฮาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวสุวัทนา พลางวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนายดอน รูปสม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เยี่ยมหน่วยงานและสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดสอบ O-NET ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นการการศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี และโรงเรียนเซนต์เมรี่ และได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ รายงานผลการดำเนินงานในจังหวัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค โดยเบื้องต้นพบว่าการจัดสอบทุกแห่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีปัญหาเพียงเล็กน้อยซึ่งหน่วยจัดสอบสามารถแก้ปัญหาได้เรียบร้อยทุกประการ

More>>

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อำเภอเมือง จัหวัดอุดรธานี นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสาวสุวัทนา พลางวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและการเดินสวนสนาม ของสมาชิกยุวกาชาดจัหวัดอุดรธานี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 โดยมีนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยสมาชิกยุวกาชาดจาก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และแขกผู้มีเกียรติ จำนวน 400 คน

MORE>>

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบติดตามสภาพการณ์ฯ

วันที่ 24 มกราคม 2563 ศธภ.10 โดย นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา(นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) และนางสาวสุวัทนา พลางวัน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาระบบติดตามสภาพการณ์ปัจจัยภูมิคุ้มกันและปัจจัยบริบท เพื่อการลดความต้องการ ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงสูง ระยะที่ 1 ณ โรงแรมแกรนด์พาลาสโซ่ กรุงเทพฯ

MORE>>

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศธภ.10 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ โรงแรมมิราม่าถนนมหาไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

MORE>>

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 34.232.62.209
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10