นายธนู  ขวัญเดช
ศึกษาธิการภาค 10

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคโควิด 19 จ.บึงกาฬ

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายธนู ขวัญเดช รก.ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้นายองอาจ ศรีปะโค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายชูเกียรติ พาเทียม นิติกรชำนาญการพิเศษ และนายเวียงชัย ศรีพรหมษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่เยี่ยม และตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสถานศึกษาในจังหวัดบึงกาฬ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สังกัด สอศ. โรงเรียนบึงกาฬ สังกัด สพม.21 และโรงเรียนอนุบาลโอฬาร สังกัด สช. เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

MORE>>

ตรวจ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคโควิด 19 จ.หนองบัวลำภู

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายธนู ขวัญเดช รก.ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้้ นางศิริพร แสนกรุง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางจุฑารัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และ นางสาวกัลมสรณ์ วงศ์พิสมล โดยมีนายชาตินิยม รสโสดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมลงพื้นที่ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัด สพม.เขต 19 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู สัดกัด สอศ. และโรงเรียนอนุบาลสุดา สังกัด สช. เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบาย สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

MORE>>

ประชุมติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนฯ

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้มีการจัดประชุมติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ในการนี้ได้รับเกียรติ นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในการประชุมดังกล่าว ได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาเมื่อเปิดภาคเรียน

MORE>>

การประชุม กศจ.หนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายองอาจ ศรีปะโค ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 10 ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู (กศจ.หนองบัวลำภู) ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมฯ เกี่ยวกับ การย้ายฯ บรรจุฯ คัดเลือกฯ และการดำเนินการทางวินัยฯ โดยการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

MORE>>

 

การประชุมรับฟังนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน

การประชุมรับฟังนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานระดับภูมิภาคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และในโอกาสนี้ยังเป็นการต้อนรับ นายธนู ขวัญเดช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ในครั้งนี้อีกด้วย

MORE>>

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 18.207.108.191
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10