Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

ข่าวสารจากกลุ่มอำนวยการ

ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ กศจ. และ อกศจ. เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 6/2564

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ กศจ. และ อกศจ. เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

การประชุมคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น.  ดร.พิเชฐ​ โพธิ์ภักดี​ ศึกษาธิการภาค​ 10​ มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ  ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เข้าร่วมประชุมคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับขำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายธนู  ขวัญเดช  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสะอาด พิมพ์สวัสดิ์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 9 ผ่านระบบ Zoom

การประชุมทีมบริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธการภาค 10

ศธภ.10 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “อำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และ อกศจ.

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “อำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และ อกศจ. ทั้ง 3 คณะ กับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและความคาดหวังในอนาคต” ในการประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ณ โรงแรมแกรนด์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

ศธภ.10 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ภายใต้แนวคิด “สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต” ณ บริเวณโถง ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อุดรธานี

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 54.165.57.161
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ระบบจองห้องประชุม Conference