Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

ข่าวสารจากกลุ่มอำนวยการ

ศธภ.10 ร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลการทบทวนโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมการจัดทำข้อมูลการทบทวนโครงสร้าง กรอบอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค เพื่อสรุปปัจจัยขับเคลื่อนอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยมีนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุม

การประชุมพิจารณาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาโครงสร้าง สป.ศธ.

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาโครงสร้างและ (ร่าง) หน้าที่และอำนาจ และโครงสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Video Conference

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 5/2564

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 5/2564 โดยมีนายกองเอก ปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ศธภ.10 จัดกิจกรรม 5ส ทุกวันพุธ

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) นำทีมบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดกิจกรรม 5ส
เพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดความสะอาดเรียบร้อย โดยได้กำหนดจัดเป็นประจำทุกวันพุธ ณ บริเวณสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

 

ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ของ สป.ศธ.

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(
Google Meeting) โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสอาด พิมพ์สวัสดิ์ ขั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 54.165.57.161
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ระบบจองห้องประชุม Conference