Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

ข่าวสารจากกลุ่มอำนวยการ

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00–10.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10
เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร และผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคายร่วมกับทีมบริหารของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การดำเนินงาน และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

การประชุมทีมบริหาร สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ  และหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

ศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมการสัมภาษณ์การขับเคลื่อนศึกษาธิการภาค

ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการภาค 10 ให้สัมภาษณ์การขับเคลื่อนศึกษาธิการภาค  กับบริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด ในการจัดทำข้อมูลในการวิเคราะห์ วางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธของสำนักงานศึกษาธิการภาค เพื่อนำไปใช้ในการทบทวนโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค ให้สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภูมิภาคและกลุ่มจังหวัด ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

การประชุมศึกษาธิการจังหวัด 5 จังหวัด

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมศึกษาธิการจังหวัด 5 จังหวัด โดยมี ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู รองศึกษาธิการจังหวัดเลย พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 มอบนางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จำนนวน 25 คน

อ่านต่อ

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 54.165.57.161
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ระบบจองห้องประชุม Conference