Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

ข่าวสารจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุม conference คณะกรรมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยนางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว  More>>>

การประชุมคณะกรรมการ สรรหาบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เวลา 09.30 น. ดร.พิเชฐ​ โพธิ์ภักดี​ ศึกษาธิการภาค​ 10​ มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) ประชุมคณะกรรมการ สรรหาบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา พนักงานทำความสะอาด (หญิง) จำนวน 1 อัตรา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม google meet รับสมัครวันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 ในเวลาราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reo10.moe.go.th เบอร์โทรศัพท์ 0 4218 0661 ต่อ 151

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
2.พนักงานทำความสะอาด (หญิง) 1 อัตรา
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ประชุม กศจ.เลย ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เข้าร่วมประชุม กศจ.เลย ครั้งที่ 6/2564 โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นกรรมการ/เลขานุการ นำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย.

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 54.165.57.161
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ระบบจองห้องประชุม Conference