สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

ดร.ธีรพงษ์  สารแสน
ศึกษาธิการภาค 10
รักษาราชการแทน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ธีรพงษ์ สารแสน เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการด้วยรักและห่วงใย โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและราษฏร เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ Continue reading

ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 พร้อมคณะกรรมการกำกับติดตามและประสานงาน เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย นายสะอาด แสงรัตน์ นายพิบูลย์พันธ์ สาทอง นายอนันต์ แสนสุวงศ์ นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ นายเวียงชัย ศรีพรหมษา นายเอกพงษ์ จริงจิตร นายธวัชชัย จันทร์ไตรรัตน์ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการด้วยรักและห่วงใยของโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ และอาจารย์ศศิวิมล นพสุวรรณ ผู้ประสานงานโครงการด้วยรักและห่วงใย นายพรชัย โพคันโย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยมีนายสัญญา ศรีหริ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ และคณะครู ให้การต้อนรับและนำชมความพร้อมในการเตรียมการรับเสด็จ

>>More

ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 พร้อมคณะกรรมการกำกับติดตามและประสานงาน เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย นายสะอาด แสงรัตน์ นายสุรเวท สุกทน นายพิบูลย์พันธ์ สาทอง นายอนันต์ แสนสุวงศ์ นายสมพงษ์ วงละคร นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ นายเวียงชัย ศรีพรหมษา นายเอกพงษ์ จริงจิตร ได้เดินทางไปยังโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เพื่อร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการด้วยรักและห่วงใยของโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ และราชองครักษ์ประจำพระองค์ พลตรีฉกาจ ประสงค์ และอาจารย์ศศิวิมล นพสุวรรณ ผู้ประสานงานโครงการด้วยรักและห่วงใย พร้อมคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานี

>>More

ศธภ.10 : ประชุมประสานแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดประชุมประสานแผนการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีนายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประสานแผน และมอบนโยบายให้กับหน่วยงานทางการศึกษา และ ดร.ธีรพงษ์ สารแสน เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในเขตตรวจราชการที่ 10 (จ.อุดรธานี จ.เลย จ.หนองบัวลำภู จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ) ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด , ผอ.สพป. , ผอ.สพม. , ผอ.กศน.จังหวัด , ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด , ผอ.กลุ่มฯ , ศึกษานิเทศก์ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น จำนวน 132 คน

>>More

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ

วันที่ 29 มกราคม 2561 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยอาจารย์สุรเวท สุกทน นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ นายเอกพงษ์ จริงจิตร และนายเวียงชัย ศรีพรหมษา ได้เดินทางไปยังโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงเสด็จเยี่ยมโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ โดยได้รับการต้อนรับจากท่านผู้อำนวยการสัญญา ศรีหริ่ง และคณะครู นำเยี่ยมชมสถานที่ และห้องปฏิบัติการต่างๆ โดยทางโรงเรียนกำลังพัฒนาและปรับปรุงให้ม่ความเหมาะสม เพื่อเตรียมการรับเสด็จต่อไป

>>More

เรื่องล่าสุด

สถิติเว็บไซต์

วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 34.225.194.144
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :