สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

นายธนู  ขวัญเดช
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 10

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ฯ

ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ศึกษาธิการภาค 10 , 11 , 12 ,13 ,14 ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกจังหวัด ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต และหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของจังหวัดนครพนม จำนวนทั้งสิ้นกว่า 200 ท่าน

More>>

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดประชุมคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาธิการภาค 10 ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย รองศึกษาธิการจังหวัดเลย และรองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ โดยที่ประชุมมีมติเลือกประธานการประชุมได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เลขานุการคือศึกษาธิการภาค 10 ผลการกลั่นกรองการคัดเลือกนักเรียนทุน มทศ. จำนวน 8 ทุน ได้แก่ ลำดับที่ 1 ชื่อ-สกุล นักเรียน นางสาวกัญญารัตน์ ตะนัยรัตน์ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน ศรีธาตุพิทยาคม อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี ลำดับที่ 2 ชื่อ-สกุล นักเรียน นางสาวปริยา โบส์ถดอน จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน กุดบงวิทยาคาร อำเภอ โพนพิสัย จังหวัด หนองคาย ลำดับที่ 3 ชื่อ-สกุล นักเรียน นางสาวปิยะดา สำโรง จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน ชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอ เมือง จังหวัด เลย ลำดับที่ 4 ชื่อ-สกุล นักเรียน นางสาวพรสวรรค์ หุตาชัย จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน นาวังศึกษาวิช อำเภอ นาวัง จังหวัด หนองบัวลำภู ลำดับที่ 5 ชื่อ-สกุล นักเรียน นางสาวอักษราภัค รักชาติ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน โซ่พิสัยพิทยาคม อำเภอ โซ่พิสัย จังหวัด บึงกาฬ ลำดับที่ 6 ชื่อ-สกุล นักเรียน นางสาวสนันท์ธร อมฤกษ์ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน วังม่วงพิทยาคม อำเภอ สังคม จังหวัด หนองคาย ลำดับที่ 7 ชื่อ-สกุล นักเรียน นางสาวบุณยาพร เตนากุล จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน สตรีราชินูทิศ อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี ลำดับที่ 8 ชื่อ-สกุล นักเรียน เด็กหญิงสกุลกานต์ กลนาม จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน หนองสวรรค์วิทยาคาร อำเภอ เมือง จังหวัด หนองบัวลำภู

More>>

ศธภ.10 ประชุมเตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือฯ

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานตามโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและผู้รับผิดชอบจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และ 11 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

More>>

ศธภ.10 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 6

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้นายวิชัย​ แก้วคูนอก​ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล​ และนายวานิตย์​ สิมงาม​ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ​ ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล​ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่​ 25 – 27​ ก.พ.​ 2562​ ณ​ โรงแรมเจริญธานี​ จ.ขอนแก่น

More>>

ศธภ.10 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ ๕

นายธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้นายวิชัย แก้วคูนอก และคณะ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อวางแผนการติดตาม และประเมินผลโครงการฯ

เรื่องล่าสุด

สถิติเว็บไซต์

วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 18.206.194.134
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :

ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10