สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

นายธนู  ขวัญเดช
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 10

การประชุมปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลฯ ตามโครงการ “Coaching Teams”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาในระดับภาค โครงการ “Coaching Teams”  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเดอะพรรณาราย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ บุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 5 จังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 10 รวมทั้งสิ้น 50 คน ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ได้แก่ ดร.รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์ และ ดร.ไพศาล แน่นอุดร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผอ.ชนานันท์ สุคันธา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ผอ.อรอุมา บวรศักดิ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อาจารย์ทำเพียร ชุมพล จากโรงเรียนเจซีบ้านอินแปง และ ผอ.วุฒิพงษ์ บทมาตย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

More>>

ศธภ. 10 ร่วมประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐานของ สสวท.

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐานของ สสวท. โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. ผอ.สพป/สพม.ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยมีนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นฝ่ายเลขานุการ นับเป็นสิ่งที่น่ายินดียิ่งสำหรับมิติใหม่ของการพัฒนาการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค

More>>

ศธภ.10 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการ TFE (Teams For Education)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการ TFE (Teams For Education) และการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเดอะพรรณาราย อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีวิทยากร คือ นายณรงค์ พันหนูเทียน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนายนิพนธ์ สารถ้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน และมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ศึกษาธิการจังหวัดเลย ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาธิกาจังหวัดหนองคาย ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมประชุม

More>>

ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของค่ายลูกเสือหนองญาติ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ร่วมกับศึกษาธิการภาค 11 ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร /นครพนม อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 22 และเขตที่ 23 ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของค่ายลูกเสือหนองญาติ จ.นครพนม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน

More>>

ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ร่วมงานการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.09 น. ดร.ธีรพงษ์  สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ร่วมงานการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System เพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)โดยพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานมอบนโยบายและกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งมี ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานและนายวิทวัส ปัญจมะวัต รักษาการใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ผู้สนับสนุนโครงการฯ ณ ห้องแก่นนคราบอลรูม โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น

More>>

เรื่องล่าสุด

สถิติเว็บไซต์

วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 18.206.194.134
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :

ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10