สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

นายปรีดี  ภูสีน้ำ
รองศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบติดตามสภาพการณ์ฯ

วันที่ 24 มกราคม 2563 ศธภ.10 โดย นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา(นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) และนางสาวสุวัทนา พลางวัน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาระบบติดตามสภาพการณ์ปัจจัยภูมิคุ้มกันและปัจจัยบริบท เพื่อการลดความต้องการ ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงสูง ระยะที่ 1 ณ โรงแรมแกรนด์พาลาสโซ่ กรุงเทพฯ

MORE>>

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศธภ.10 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ โรงแรมมิราม่าถนนมหาไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

MORE>>

โครงการสมาขิกวุฒิสภาพบประชาชน

วันที่ 24 มกราคม 2563 ศธภ.10 เข้าร่วมโครงการสมาขิกวุฒิสภาพบประชาชน:กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบเยาวชน ณวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

MORE>>

โครงการ TFE (Teams For Education) และโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่​ 22-23​ มกราคม​ 2563​ นายปรีดี ภูสีนำ้ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้นายเอกพงษ์ จริงจิตร และนางสาวสุวัทนา พลางวัน เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการสร้างการรับรู้การดำเนินงาน โครงการ TFE (Teams For Education) และโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมี​ ดร.ธีรพงษ์​ สารแสน​ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ​ เป็นประธานเปิดการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการ ฯ ประจำปี​ พ.ศ.2563​ ณโรงแรมบางกอกพาเลส​ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่​ กรุงเทพฯ

MORE>>

ประชุมจัดทำแผนด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนฯ

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนายการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสุดใจ เหง้า เทศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวน้ำฝน อรรคฮาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนต่างช่วงวัย โดยมี ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานการประชุม นายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา สภาการศึกษาเป็นผู้กล่างรายงานวัตถุประสงค์ การประชุมครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมนำอภิปราย ประกอบด้วย นายชัยพฤกษ์ เสรรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายรังสรรค์ มณีเล็ก นายสาโรจน์ขอจ่วนเตี๋ยว นายชวลิต โพธิ์นคร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยานต่างๆ นอกกระทรวงศึกษา ของจังหวัดอุดรธานี

MORE>>

เรื่องล่าสุด

สถิติเว็บไซต์

วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 35.175.172.211
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :