สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

ข้าราชการ ศธภ 10 ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 และคณะ ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคารเอนกประสงค์กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

More>>

ขอเชิญสมัครเพื่อรับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ Mizuho 2019

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกองทุน Mizuho Asian Fund  โดยธนาคาร Mizuho Bank, Ltd. ประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์จะมอบทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนในสังกัดความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10  รวม 5 จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลน มีความทุรกันดาร และห่างไกลความเจริญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้แนบมาพร้อมนี้

>>คลิกหลักเกณฑ์และใบสมัคร<<

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดอุดรธานี ณ ลานศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง) เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานราชการ ข้าราชการ จิตอาสา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

More>>

การประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดย ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดประชุมสื่อสาร สร้างการรับรู้ ในยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สู่การปฏิบัติในระดับภาค กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และเพื่อพัฒนาการศึกษา แบบร่วมมือและบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารแลบุคลากรของหน่วยงานทางการศึกษา และพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ) ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด/กศน.อำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 รวมทั้งสิ้น 150 คน

More>>

ประชุมคณะกรรมการโครงการประกวดระเบียบแถวฯ

วันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลาง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ สำนักงานศึกธาธิการจังหวัด 12 จังหวัด คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

More>>

เรื่องล่าสุด

สถิติเว็บไซต์

วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 18.207.136.184
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :